Doç. Dr. İRFAN ATALAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İRFAN ATALAY

T: (0282) 250 2641/4503

M iatalay@nku.edu.tr

W iatalay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)
Öğrenim Yılları: 1994-2007
Tez: Jean-Paul Sartre´ın Özgürlük Yolları adlı yapıtına olusumsal yapısalcı bir yaklasım (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1991-1993
Tez: L´étude sémiotique de le Coq de Bruyere de Michel Tournier (1993)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Öğrenim Yılları: 1980-1984
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2009-
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / FRANSIZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
1992-2009
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
1985-1992
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2016-2019
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2015-2015
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2012-2015
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2012-2015
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2012-2014
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2012-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2014
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2010-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek Göçmenlerinde Kültürleşme Düzeyleri, Göç Dergisi, vol. 5, pp. 145-174, 2018.
Özgün Makale China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search internationalEBSCO Academic Search CompleteERIH PLUS (ERIH)Norwegian Register (NDS)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc searchGöç Dergisi American Sociological Association Erişim Linki
2. ATALAY İ., Yapıt Çözümlemesinde Toplumeleştiri, Yazın Toplumbilimi Yöntemleri ve Lucien Goldmann’ın Oluşumsal Yapısalcılığı, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 387-412, 2016.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEEOL, ARASTIRMAX Erişim Linki
3. ATALAY İ., XVI. VE XVII. YÜZYIL FRANSIZ YAZININDA DİN SAVAŞLARI VE AGRİPPA D’AUBİGNÉ’NİN LES TRAGIQUES ÖRNEĞİ, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 31-50, 2015.
Özgün Makale MLA,EBSCO,CEEOL,ASOS,ARASTIRMAX,TEI, TUBİTAK-ULAKBİM Erişim Linki
4. ATALAY İ., İki yazar ve bir sürgün kenti: Özlü ve Livaneli´de Stockholm, Göç Dergisi, vol. 1, pp. 85-104, 2015.
Özgün Makale EBSCO
5. ATALAY İ., Fransız Çocuk Yazınında Besin ve Beslenmenin Farklı İşlev ve Simgeleri, Turkish Studies, vol. 8, pp. 45-60, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR, Journal Directory, DJS Erişim Linki
6. ATALAY İ., Texts Analyzing Literature as Argument From Philip Sidney to Henry James (P.Golban), Humanitas, vol. 1, pp. 265-267, 2013.
Kitap Kritiği MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL , ARASTİRMAX , TEİ Erişim Linki
7. ATALAY İ., ER A., Oluşumsal Yapısalcılık Bağlamında "Sorunsal Kahraman" ve "Dünya Görüşü" Kavramları: Bernard-Marie Koltes´in Batı Rıhtımı (Quai Ouest), Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, pp. 27-47, 2012.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEBOL, ASOS, ARASTİRMAX
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİKMEN F., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., BOSNALI S., Hatay Ovakent Afganistan Göçerlerinin Kültürel Evrilmesi Üzerine, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 47-72, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ATALAY İ., Tarihsel Roman ve Amin Maalouf’un Semerkant’ı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 35-52, 2011.
Özgün Makale ASOS, ULAKBİM, JOURNAL PARK
3. ATALAY İ., Yourcenar’ın Doğu Öykülerinde Mitsel Kişilikler ve Simgeleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 15, ss. 155-172, 2011.
Özgün Makale ASOS, EBSCO, ULAKBİM
4. ATALAY İ., Yanılgıların insanı: Jean-Paul Sartre, Littera Edebiyat Yazıları Dergisi, cilt 23, ss. 65-74, 2008.
Özgün Makale ULAKBİM
5. ATALAY İ., Özgürlük Yolları Sartre´ın mı, Fransız Toplumunun mu?, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8, ss. 35-46, 2008.
Özgün Makale MLA
6. ATALAY İ., Avrupa’da Türklere karşı önyargıların tarihsel gelişimi ve bunların yazınsal yapıtlarda yansıması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 11, ss. 39-48, 2008.
Özgün Makale ASOS,EBSCO, ULAKBİM
7. ERTEKİN A., A. İ., Les effets des figures dans Jacques ou la soumission et l’avenir est dans les oeufs, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 11, ss. 77-87, 2008.
Özgün Makale EBSCO,ASOS, ULAKBİM
8. ATALAY İ., Özgürlük Yolları Sartre’ın mı, Fransız toplumunun mu?, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8, ss. 35-46, 2008.
Özgün Makale EBSCO,ASOS, EBSCOHOST, ULAKBİM
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İŞLER E., A. İ., İki Geçiş Dönemi Romancısı: André GIDE ve Jean-Paul SARTRE (Kalpazanlar ve Bulantı’da iki yazarın roman anlayışı), Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt 1, ss. 22-30, 1996.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ATALAY İ., Karşılaştırmalı Edebiyat, Yayın Yeri: Hiperyayın, Editör: Emine Güzel, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ATALAY İ., Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Bölüm: Fransız Okulları ve Gençlik Yazınında Din Eğitimi Anlayışı: Azur ve Asmar Örneği, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Hikmet Asutay, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öztürk, Araş. Gör. Didem Yılmaz, Araş. Gör. Sema Duran Baytar, Araş. Gör. Sare Gürel, Araş. Gör. Zekiye Hande Ünal, 2016.
Bilimsel Kitap
3. ATALAY İ., Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Bölüm: Fransız Çocuk Yazınında Göç Örneği: Buranın Çocukları Başka Yerlerin Anne-Babaları, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, 2016.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ATALAY İ., Batı Edebiyatında Akımlar-I, Bölüm: Bölüm 3: Orta Çağ, Rönesans, Reform, Hümanizm, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Basımevi, Editör: Hülya Bayrak Akyıldız, 2017.
Ders Kitabı
2. ATALAY İ., Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar-I, Bölüm: Bölüm 4: Klasisizm, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Basımevi, Editör: Hülya Bayrak Akyıldız, 2017.
Ders Kitabı
3. ATALAY İ., Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar-II, Bölüm: Batı Edebiyatı ve Edebî Akımların Türk Edebiyatındaki Etkileri-Ünite 8, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Basımevi, Editör: Hülya BAYRAK AKYILDIZ, 2016.
Ders Kitabı
4. ATALAY İ., ÖZCAN B., GÜLMEZ N., EKEN H., SOLMAZ G., GEYİKOĞLU H., Sönmez B., KILIÇ S., ŞAHİN E., KARACA T. N., OKUR M., ÇİĞDEM S., ATNUR İ. E., ASLAN Y., TOZLU S., TAŞKESENLİOĞLU M. Y., Çayeli´nden Erzurum´a Yrd. Doç. Dr. Cemil Kutlu, Bölüm: Hadi Sen de git Cemil!, Yayın Yeri: Zafer Medya – Erzurum, Editör: Selami Kılıç, Ahmet Safa Yıldırım, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. ATALAY İ., Türk ve Fransız Çocuk Yazınında Göç ve Göçerlik Karşılaştırmalı Çocuk Yazını İncelemesi, Yayın Yeri: Tiydem Yayıncılık, Editör: Mustafa Yaşar, 2016.
Bilimsel Kitap
6. ATALAY İ., ER A., Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları, Bölüm: Ferit Edgü´nün Öykülerinde Varlık ve Varolma Savaşımı, Yayın Yeri: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayıncılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti., Editör: Neslihan Kansu Yetkiner, Derya Duman, 2009.
Bilimsel Kitap
7. ATALAY İ., Litera Edebiyat Yazıları Ortak Kitabı, Bölüm: Yanılgıların İnsanı: Jean-Paul Sartre, Yayın Yeri: Ürün Yayınları, Editör: Cengiz Ertem, 2008.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ATALAY İ., Afganistan Özbeklerinin Türkiye ve Arabistan’a Göç Sonuçlarının Karşılaştırılması: Bütünleşme mi, Özkültürün ve Benliğin Yitimi mi?, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (07.12.2018-08.12.2018).
Tam metin bildiri
2. ATALAY İ., Çokkültürlülüğün Yol Açtığı Sorunlar ve Dinsel Fanatizm, Kartepe Göç Zirvesi: Göç, Mültecilik ve İnsanlık (26.10.2018-28.10.2018).
3. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., DİKMEN F., Dil açısından göçmenlerin uyum süreci: Ovakent Özbekleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. DİKMEN F., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., BOSNALI S., Hatay/Ovakent’teki Özbek göçerlerinin kültürel evrilme yönü ve hızı, The Migration Conference (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri
5. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek Göçmenlerinde Öz Kültürün Korunması ve Yeni Kültür Edinimi Düzeyleri, The Migration Conference 2018 (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri
6. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek göçmenlerinde öz kültürün korunması ve yeni kültür edinimi düzeyleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ATALAY İ., Bir Göç Tarihinin Romanlaştırılması ya da Tarihsel Göç Romanı: Önce Annelerini Vur, The Migration Conference 2017 (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri
8. ATALAY İ., Bir Göç Tarihinin Romanlaştırılması ya da Tarihsel Göç Romanı: Önce Annelerini Vur, The Migration Conference 2017. (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri
9. ATALAY İ., Toplumsal Eleştiri ve Lucien Goldmann´ın Oluşumsal Yapısalcılığı, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (01.12.2016-04.12.2016).
Tam metin bildiri
10. ATALAY İ., Fransız Çocuk Yazınında Göç Olgusu: Buranın Çocukları Başka Yerlerin AnneBabaları ya da Küçük Bir Kitabın Söyleyebildikleri, Turkish Migration Conference 2016 (12.07.2016-15.07.2016).
Özet bildiri
11. ATALAY İ., FRANSIZ GENÇLİK YAZININDA DİN VE DİNSEL SİMGELER: AZUR VE ASMAR ÖRNEĞİ, I. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (04.05.2016-06.05.2016).
Özet bildiri
12. ATALAY İ., 1789 Sonrası Fransız Çocuk Romanlarında Toplum Bilinci ve İdeoloji Aktarımı, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu (28.04.2016-30.04.2016).
Tam metin bildiri
13. ATALAY İ., Namık Kemal’in Eserlerinde Toplumsal Değerler Karşısında Kadının Durumu, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20.12.2010-22.12.2010).
Tam metin bildiri
14. ATALAY İ., Marguerite Yourcenar’ın Doğu Öykülerinde Mitsel Kişi/Kahramanlar, Uluslararsı Batı Kültür ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu (07.09.2009-09.09.2009).
Özet bildiri
15. ATALAY İ., Tarihsel Roman olarak Amin Maalouf’un Semerkant’ı, II. Uluslararası Edebiyat ve Bilim Sempozyumu (04.05.2009-06.05.2009).
Tam metin bildiri
16. ATALAY İ., E. A., Ferit Edgü’nün öykülerinde varlık ve varolma savaşımı, VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (14.05.2008-16.05.2008).
Tam metin bildiri
17. ATALAY İ., Demir Özlü’nün Bir Uzun Sonbahar adlı romanında varoluşun varlıkbilimsel bir sorun olarak ortaya çıkışı, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (01.06.2006-02.06.2006).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , Oluşumsal Yapısalcı Eleştiri Merceği Altında Zola’nın Emek’i, 14. Frankofoni Kongresi (07.03.2019-08.03.2019).
Özet bildiri
2. ATALAY İ., Göç Olgusunun Türk ve Fransız Çocuk Yazınındaki Yeri, 13. Frankofoni Kongresi (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
3. ATALAY İ., AGRİPPA D’AUBİGNÉ’NİN LES TRAGIQUES’İNDEN GÜNÜMÜZE NE DEĞİŞTİ ? YENİ DİN SAVAŞLARI: AŞAĞILAMA VS PİŞMANLIK/HAYIFLANMA VE GEREĞİNİ YAPMA, XI. Frankofoni Kongresi (11.05.2015-13.05.2015).
Özet bildiri
4. ATALAY İ., Fransız Çocuk Yazınında Besin ve Beslenmenin Farklı işlev ve Görünümleri, IX. Frankofoni Kongresi (23.05.2013-25.05.2013).
Özet bildiri
5. ER A., A. İ., Montherlant ve Fransız Sömürgeciliği: La Rose de Sable/Kum Gülü, VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi (16.05.2012-18.05.2012).
Tam metin bildiri
6. ATALAY İ., Gençlik Yazını ve Medyatik Kültür, VII. Ulusal Frankofoni Kongresi (19.05.2011-21.05.2011).
Tam metin bildiri
7. ATALAY İ., Aynanın Varoluşçu Yazın ve Felsefedeki İşlevi, VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Kafkas Üniversitesi (20.05.2010-22.05.2010).
Tam metin bildiri
8. ER A., A. İ., Modern bir Söylence: ROBERTO ZUCCO, V. Ulusal Frankofoni Kongresi (25.10.2007-26.10.2007).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (02.12.2013-13.12.2013).
Uluslararası Dergi ASOS, MLA, CEEOL, ARASTİRMAX
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı, Yayın Kurulu Üyeliği (07.04.2017-14.04.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ
3. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (07.04.2013-19.04.2013).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, TEİ
4. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (06.04.2014-18.04.2014).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, ARASTİRMAX
5. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (23.11.2014-14.12.2014).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, ASOS, EBSCO
6. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (03.05.2015-17.05.2015).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, ASOS, CEEOL
7. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (29.11.2015-13.12.2015).
Uluslararası Dergi MLA, CEOL, ASOS, EBSCO, ARASTİRMAX
8. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (12.11.2017-01.12.2017).
Uluslararası Dergi EBSCO, TEİ, CEEOL, OpenAIRE, MLA
9. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Basım, Yayın Kurulu Üyeliği (27.11.2016-18.12.2016).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL,, ASOS
10. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı (28.05.2017-11.06.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL,TEİ, EBSCO
11. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (15.10.2018-22.10.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
12. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2018-20.04.2018).
Uluslararası Dergi CEEOL, MLA, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
13. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.10.2018-22.10.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
14. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.04.2018-27.04.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpnAIRE
15. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sosyal Bilimler Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (22.06.2014-29.06.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
16. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (20.04.2014-25.04.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
17. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (09.02.2014-14.02.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
18. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (15.12.2013-20.10.2013).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
19. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (06.10.2013-10.10.2013).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
20. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (14.07.2013-21.07.2013).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
21. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (12.05.2013-17.05.2013).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
22. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (03.02.2013-15.02.2013).
Uluslararası Dergi Asos, ZDB, Proquest, İndex Copernicus
23. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (25.08.2013-30.08.2013).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
24. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (25.04.2016-01.01.2016).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
25. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (28.12.2015-30.12.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
26. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (22.12.2014-26.12.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
27. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (22.02.2016-25.12.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
28. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (07.12.2015-10.12.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
29. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (26.10.2015-30.10.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
30. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (24.08.2015-28.08.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
31. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (22.06.2015-26.06.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
32. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bi. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (27.04.2015-30.04.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
33. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (16.02.2015-20.02.2015).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
34. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (01.12.2014-05.12.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
35. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sos. Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (24.08.2014-31.08.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
36. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ Sosyal Bil. Enst., Yayın Kurulu Üyeliği (19.10.2014-30.10.2014).
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, ZDB, İndex Copernicus
37. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2017-31.12.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX
38. Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım A.Ş., Yayın Kurulu Üyeliği (01.08.2017-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ
39. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (02.07.2017-17.11.2017).
Uluslararası Dergi EBSCO, MLA, ASOS, ARASTIRMAX, CEEOL
40. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları Sa. Tic. Ltd. Şti. Ataşehir-İstanbul, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTIRMAX
41. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San, Tic. Ltd. Şti. (01.04.2016-29.04.2016).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, ARASTIRMAX, ULAKBIM
42. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 8, Yayın Yeri: Ege Reklam Basın Sanatları Sa. Tic. Ltd. Şti. (01.12.2016-30.12.2016).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ARASTIRMAX
43. Sosyal Bilimler Metinleri Papers on Social Sciences, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (20.05.2011-).
Uluslararası Dergi ASOS, PROQUEST,ZDB, Copernicus
44. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi(Humanitas International Journal of Social Sciences), Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2013-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTİRMAX, OPEN JOURNAL
45. Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Yayın Yeri: Bizim Büro Basımevi-Ankara, Yayın Kurulu Üyeliği (20.12.2010-22.12.2010).
Uluslararası Kitap
46. Sosyal Bilimler Metinleri/Papers on Social Science,Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Süreli Hakemli Dergi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Kurulu Üyeliği (22.05.2011-).
Ulusal Dergi
47. VIII.Ulusal Frankofoni Kongresi Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Fen-Edebiyat Fakültesi.
Ulusal Kitap
48. V.Ulusal Frankofoni Kongresi Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Fenomen (08.04.2008).
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi EBSCO, MLA, ACARINDEX, ARASTIRMAX
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi(Humanitas International Journal of Social Sciences), Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi MLA,EBSCO,CEEOL,ASOS,ARASTIRMAX, TEİ, TUBİTAK_ULAKBİM
3. Göç Dergisi Uluslararası Hakemli Dergi.
Uluslararası Dergi Copernicus,China Academic Journals Database,EBSCO Academic Search,Research Papers in Economics
4. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi MLA,EBSCO,CEEOL,ASOS,ARASTIRMAX, TEİ, SOBIAD
5. Border Crossing Uluslararası Hakemli Dergi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI aramaEBSCO Academic Search international Research Papers in Economics (RePEc):
6. SEFAD-Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR Dizin, DOAJ, DRJI, ASOS İndex, COSMOS IF
7. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi Coperb-nicus,China Academic Journals Database,EBSCO Academic Search,Research Papers in Economics
8. PAUSBED-Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi EBSCO, TEI, ULAKBİM, SOBIAD, ACARİNDEX
Ulusal Projeler
1. Ovakent Özbeklerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü, BAP, Araştırmacı, 13.09.2017-13.07.2018.
Üyelikler
Erzurum Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Kültür Derneği, Üye, 2003-2009.
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü üyeliği, Üye, 1999-2003.
Musiki Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Üye, 1985-1992.
Halk Oyunları Derneği Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1984-1998.
Katıldığı Kurslar
Grafik Tasarım, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 23.11.2012-28.12.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
14. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yer:Galatasaray Üniversitesi-İstanbul, Düzenleyenler:Galatasaray Üniversitesi, 07.03.2019-08.03.2019.
2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Yer:Kemer/Antalya, Düzenleyenler:Türk Eğitim Sen, 07.12.2018-08.12.2018.
13. Frankofoni Kongresi, Yer:Hacettepe Üniversitesi, Düzenleyenler:Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransızca Öğretmenleri Derneği, 26.04.2018-27.04.2018.
The Migration Conference 2017, Yer:Harokopio Universitesi/Atina, 23.08.2017-26.08.2017.
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Eğitim Sen,Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği, 01.12.2016-04.12.2016.
4th Turkish Migration Conference-TMC 2016, Yer:Vienna University, Düzenleyenler:Regent´s University, Vienne University, Donau University, Celal Bayar University, UCDAVIS Gifford Center For Population Studies,etc., 12.07.2016-15.07.2016.
I. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 04.05.2016-06.05.2016.
Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Yer:Bartın, Düzenleyenler:Bartın Üniversitesi,Atatürk Kültür Merkezi, 28.04.2016-30.04.2016.
Agrippa d´Aubigné´nin Les Tragiques´inden Günümüze Ne Değişti? Yeni Din Savaşları: Aşağılama vs Pişmanlık/Hayıflanma ve Gereğini Yapma, Yer:XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Düzenleyenler:Yıldız Teknik Üniversitesi, 11.05.2015-13.05.2015.
Montherlant ve Fransız Sömürgeciliği: La Rose de Sable/Kum Gülü, Yer:VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Düzenleyenler:NKÜ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 16.05.2012-18.05.2012.
Gençlik Yazını ve Medyatik Kültür, Yer:VII. Ulusal Frankofoni Kongresi, Düzenleyenler:Çukurova Üniversitesi- Eğitim Fakültesi, 19.05.2011-21.05.2011.
Namık Kemal´in Eserlerinde Toplumsal Değerler Karşında Kadının Durumu, Yer:Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi, 20.12.2010-22.12.2010.
Aynanın Varoluşçu Yazın ve Felsefedeki İşlevi, Yer:VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Düzenleyenler:Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 20.05.2010-22.05.2010.
Marguerite Yourcenar´ın Doğu Öyküleri´nde Mitsel Kişi/Kahramanlar, Yer:I. Uluslararası Batı Kültür ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu(BAKEA), Düzenleyenler:Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi, 07.09.2009-09.09.2009.
Tarihsel Roman Olarak Amin Maalouf´un Semerkant´ı, Yer:II. Uluslararası Edebiyat ve Bilim Sempozyumu, Düzenleyenler:Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi, 04.05.2009-06.05.2009.
Ferit Edgü´nün Öykülerinde Varlık ve Varolma Savaşımı, Yer:VIII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Düzenleyenler:İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14.05.2008-16.05.2008.
Modern Bir Söylence: Roberto Zucco, Yer:V. Ulusal Frankofoni Kongresi, Düzenleyenler:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 25.10.2007-27.10.2007.
Demir Özlü´nin Bir Uzun Sonbahar Adlı Romanında Varoluşun Varlıkbilimsel Bir Sorun Olarak Ortaya Çıkışı, Yer:Vı. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Düzenleyenler:Süleyman Demirel Üniversitesi, 01.06.2006-03.06.2006.